Nyhetsbrev

Nu startar vi ett nyhetsbrev. Om du vill prenumerera, kontakta oss på sekreterare@viskan.nu .  

Upphandling klar!

Under hösten och vintern har upphandling pågått av konsult för att sköta den samordnade recipientkontrollen. Den tidigare konsulten, SGS Analytics, har upphandlats för de kommande fyra åren. Mindre justeringar har gjorts i kontrollprogrammet. Läs mer här.

Föreningsstämma 2024 i Borås

Den 26 april arrangeras årets föreningsstämma. På förmiddagen har vi öppet medlemsmöte på temat extrema flöden.  Läs mer här: Viskans vattenråd föreningsstämma 2024 program och föredragningslista  Anmäl dig senast 15 april. Välkommen! Verksamhetsberättelse 2023 Årsredovisning 2023 Verksamhetsplan 2024-2026 Budgetförslag 2024

Höstmöte 2023 i Rydal

Viskans vattenråds höstmöte arrangerades i Rydal på temat åtgärder. I programmet ingick guidning i och runt Rydals fabriker, tack Theo Ågren!  Minnesanteckningar

Recipientkontroll

På uppdrag av Havs- och vatten­myndigheten är SLU datavärd för data som insamlats inom olika recipient­kontrollprogram (SRK och RK).