Viskanpriset 2024

Under Viskans vattenråds föreningsstämma på Textile Fashion Center i Borås tilldelades Thomas Johansson från Sällstorp, Varbergs kommun, Viskanpriset 2024. Thomas Johansson har under lång tid engagerat sig för vattenfrågor och har även tagit initiativ till och genomfört viktiga åtgärder på sina marker. Thomas har uppfyllt flera av kriterierna för priset men framförallt arbetat med naturvårdande […]

Föreningsstämma 2024 i Borås

Den 26 april arrangerades årets föreningsstämma. På förmiddagen var det öppet medlemsmöte på temat extrema flöden.  Läs mer här: Minnesanteckningar medlemsmöte Viskans vattenråd inkl workshop David von Sydow Borås stad Jessica Lovell Länsstyrelsen Kjell Johansson Borås stad   Handlingar föreningsstämman: Protokoll Verksamhetsberättelse 2023 Årsredovisning 2023 Revisionsberättelse 2023 Verksamhetsplan 2024-2026 Budgetförslag 2024

Nyhetsbrev

Nu startar vi ett nyhetsbrev. Om du vill prenumerera, kontakta oss på sekreterare@viskan.nu .  

Upphandling klar!

Under hösten och vintern har upphandling pågått av konsult för att sköta den samordnade recipientkontrollen. Den tidigare konsulten, SGS Analytics, har upphandlats för de kommande fyra åren. Mindre justeringar har gjorts i kontrollprogrammet. Läs mer här.

Höstmöte 2023 i Rydal

Viskans vattenråds höstmöte arrangerades i Rydal på temat åtgärder. I programmet ingick guidning i och runt Rydals fabriker, tack Theo Ågren!  Minnesanteckningar

Recipientkontroll

På uppdrag av Havs- och vatten­myndigheten är SLU datavärd för data som insamlats inom olika recipient­kontrollprogram (SRK och RK).