VISKAN - från början till slut

Viskans vattenvårdsförbund har givit ut en bok om Viskan: “Viskan – från början till slut” skriven av Sven-Erik Bergström och med fotografier av Dag Ekelund. Texterna i denna resa längs Viskan är tagna från boken.