Pär-Erik Johansson, Marks kommun (ordförande)
paererik@hotmail.com

Postadress
Viskans Vattenråd
c/o Hållbar idé AB
Röstångavägen 26
24195 Billinge

e-post: sekreterare@viskan.nu