Föreningsstämma 2024 i Borås

Den 26 april arrangeras årets föreningsstämma. På förmiddagen har vi öppet medlemsmöte på temat extrema flöden. 

Läs mer här: Viskans vattenråd föreningsstämma 2024 program och föredragningslista 

Anmäl dig senast 15 april. Välkommen!

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning 2023

Verksamhetsplan 2024-2026

Budgetförslag 2024