Upphandling klar!

Under hösten och vintern har upphandling pågått av konsult för att sköta den samordnade recipientkontrollen. Den tidigare konsulten, SGS Analytics, har upphandlats för de kommande fyra åren. Mindre justeringar har gjorts i kontrollprogrammet. Läs mer här.