Aktuellt

På uppdrag av Havs- och vatten­myndigheten är SLU datavärd för data som insamlats inom olika recipient­kontrollprogram (SRK och RK).
Årsrapporten för samordnad recipientkontroll 2022 är klar
Viskanpriset delades ut i samband med föreningsstämman.