Viskanpriset 2024

Thomas Johansson

Under Viskans vattenråds föreningsstämma på Textile Fashion Center i Borås tilldelades Thomas Johansson från Sällstorp, Varbergs kommun, Viskanpriset 2024.

Thomas Johansson har under lång tid engagerat sig för vattenfrågor och har även tagit initiativ till och genomfört viktiga åtgärder på sina marker. Thomas har uppfyllt flera av kriterierna för priset men framförallt arbetat med naturvårdande insatser och bidragit till informationsinsatser om Viskans värdefulla miljö och natur. Priset är 2000 kronor och ett keramikkärl med historiska och lokala kopplingar.