Höstmöte 2023 i Rydal

Guidning i Rydals museum

Viskans vattenråds höstmöte arrangerades i Rydal på temat åtgärder. I programmet ingick guidning i och runt Rydals fabriker, tack Theo Ågren! 

Minnesanteckningar