Det började redan 1961

Vattenrådet bildades 1961

Redan 1961 hölls Viskans vattenvårdsförbunds första årsmöte.
Här kan du läsa protokollet och några tillhörande handlingar. 

Målsättning

Om Viskans Vattenråd

Viskans Vattenråd bildades vid föreningsstämman den 31 oktober 2007 och är en sammanslutning mellan olika aktörer som har ett direkt intresse av Viskan. Vattenrådet ersatte Viskans vattenvårdsförbund som verkat sedan 1961. Fördelarna med ett vattenråd är att man får ett helhetsperspektiv på vattenresurserna, aktörer och myndigheter lär av varandra, rätt åtgärder prioriteras, beslut förankras lokalt och det finns möjlighet att påverka innan beslut fattas. Viskans Vattenråd uppfyller den nya vattenförvaltningens krav.


Vattenrådet ska:
– Fortlöpande följa vattnets beskaffenhet, vattnets förändringar och vattenföring
– Skriftligen, minst en gång varje år, lämna en redogörelse för dessa undersökningar
– Vid behov lämna förslag till vattenvårdande åtgärder
– Medverka aktivt i planeringsprocesser, diskutera frågor och medverka till lösningar samt förankra åtgärdsplaner.

Stadgar

Stadgar för Viskans vattenråd

Du kan få en pappersversion via:

Viskans Vattenråd
c/o Hållbar idé AB
Röstångavägen 26
24195 Billinge

Telefon och e-post till Anne Udd, sekreterare@viskan.nu resp. 070 – 835 95 32

Viskanpriset

Viskanpriset delas ut årligen till någon eller några som har gjort goda insatser i avrinningsområdet och som långsiktigt främjar vattenkvaliteten. Det betyder att kandidaten uppfyller minst ett av prisets kriterier:

  • har genomfört verksamhetsidéer eller innovationer inom vattenområdet
  • har bidragit med forskning som flyttat fram arbetet
  • har arbetat med naturvårdande insatser
  • har gjort informationsinsatser om Viskans värdefulla miljö och natur
  • har genomfört insatser som är extra utmärkande, eller
  • har genomfört insatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet

Priset delas ut till företag, organisationer eller personer som bor i eller är verksamma inom Viskans avrinningsområde. Prissumman är 2000 kronor och kan delas av flera pristagare.

Pristagaren utses av Viskans vattenråds styrelse. Nomineringstiden pågår årligen under februari–mars och förslag på kandidater får lämnas av alla som bor eller är verksamma inom avrinningsområdet.

 

Styrelse

Styrelse för Viskans vattenråd

Ordförande:
Pär-Erik Johansson, Mark

Ledamöter:
Bo-Göran Gunnarsson, Borås (vice ordförande)
Martin Brandhill, Ulricehamn
Per-Olof Johansson, Varberg
Kjell Svensson, LRF (har avgått 2023)
Torbjörn Rydfalk, Södra Skog
Anders Fransson, Borås Energi och Miljö AB

Ersättare:
Malin van Bronkhorst, Södra Cell Värö
Bo Pettersson, Mark
Catherine Kjellbergh, Borås

Kontaktperson för vattenrådet är dess ordförande samt sekreterare Anne Udd, tfn. 070 – 8359532:

Viskans Vattenråd
c/o Hållbar idé
Röstångavägen 26
24195 Billinge
E-post ordförande: paererik@hotmail.com
E-post sekreterare: sekreterare@viskan.nu
Fakturaadress (PDF): inbox.lev.424834@arkivplats.se

Medlemmar

Medlemmar i Viskans vattenråd

Viskans Vattenråd har just nu följande 18 medlemmar:
Vi vill gärna bli fler! Tag kontakt med oss om ni vill bli medlem (medlemsavgift: 1 000 kr per år) eller observatör (0 kr per år).

Borås stad
Marks kommun
Varbergs kommun
Ulricehamns kommun
Svenljunga kommun
Västra Götalandsregionen
Vattenfall AB
Sjuhäradsbygdens färgeri
AB Ludvig Svensson
Södra Cell Värö
Almedahls-Kinna AB
FOV Fabrics AB
LRF
Södra Skogsägarna
Borås Energi och Miljö AB
VIVAB
Minikraft i Veddige AB
Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg

 

Observatörer

Observatörer av Viskans vattenråd

Organisationer, företag och enskilda som inte önskar vara medlemmar kan istället vara observatörer i vattenrådet. Kontakta sekreteraren om ni vill anmäla er som observatör.

Naturskyddsföreningen Varbergskretsen
Kullagårdsfiskarnas Intresseförening
Fiskevattenägareförbundet Södra Älvsborg
Markägarföreningen TVÅ
Petra Adolfsson, Göteborgs Universitet
Sassi Wemmer, Marknadsplats Sjuhärad
Projketet Öring i Mark
Åke Jansson, Ön, Fristad
Marcus Lorch, Älvräddarna
Sportfiskarna Halland
Jonathan Bark
Vattenråden i Halland
Öresjös FVO
Västkuststiftelsen
Varbergsortens Elkraft
Fristads Naturskyddsförening
Kraftbolaget
Fristads Hembygdsförening
Niklas Elm
Claes Törborn
Ärtingens FVO