Veselången från ord till handling

I mitten av 1800-talet påbörjades torrläggningen av Veselången som var ett stort sjö- och kärrområde. I samband med torrläggningen försvann många miljöer med betydelse både för näringsretention, vattenhushållning och biologisk mångfald medan nya odlingsbara arealer skapades.

I ett inledande projekt har fokus varit på information och dialog med målsättningen att ta fram en åtgärdsplan för hela området. Samtliga berörda markägare har bjudits in till dialog. Projektet resulterade i målbild med förslag till aktiviteter och åtgärder.

Nu är projektet i full gång med markägarkontakter och publika träffar.

Dokument

Bilder