Kallelse till föreningsstämman den 12 maj, 2017

Välkommen till föreningsstämman den 12 maj, som i år äger rum på Naturum Getterön, Varberg. I Kallelse till föreningsstämma och inbjudan till seminarie hittar du all information du behöver med anledning av stämman. För anmälan och frågor, kontakta Jenny Leonardsson, tel. 0322 – 61 60 61. Observera att sista anmälningsdag är måndagen den 8 maj.

Handlingar till föreningsstämman 2017: Budget 2017 och medlemmar, Ekomihandlingar till årsstämman 2017, Verksamhetsberättelse 2016, Verksamhetsplan 2017, Revisionsberättelse 2017.